Välkommen till NetDesign Svenska AB!

 

NetDesign Svenska AB är ett kunskapsföretag med inriktning på utbildning, konsultation och support för nätverk eller andra teknikområden där IT spelar en viktig roll. Vi utbildar personal, distributörer, återförsäljare och kunder inom teknik eller säljträning. Vi designar och implementerar infrastruktur för nätverk, svarar för support, drift och övervakning. Genom vårt printerkunnande, och vårt samarbete med partners,

löser vi dina akuta problem såväl som långsiktiga behov av rationell dokumenthantering. Genom snabba, kundanpassade konsult- och utbildningsinsatser sänker vi kostnaderna och ökar lönsamheten i alla led av kedjan leverantör - återförsäljare - slutkund. Handlar det om årsvis schemalagda utbildningar för certifiering, eller snabbinkallade utbildningsinsatser för att lösa akuta problem? NetDesign vill vara din partner!

 Tjänster och produkter

Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster och systemlösningar inom våra fyra affärsområden Utbildning, Support, Konsultation och Dokumenthantering. Som kund drar du nytta av synergieffekterna. Lärarkunskapen i kombination med konsulterfarenheten ger teoretisk bakgrund och förståelse för den praktiska verkligheten.
Läs mer »

 Våra kompetensområden

Vårt företags totala kompetens utgörs av den samlade kunskapen hos våra medarbetare och den kunskapsbank vi byggt upp i tätt samarbete med våra uppdragsgivare. Här är en kort presentation av oss själva och våra partners.
Läs mer »

 Så säger våra kunder

Vi är glada åt att ha ett långsiktigt samarbete med flera stora kundföretag, som Fujitsu, SAS Pilotutbildning, Niscayah, Panasonic, HP, KSSS, Kinnarps m fl. Vi intervjuade några kunder och frågade vad de värdesätter mest hos en konsult eller utbildare?
Läs mer »