Utbildning

Användarutbildningar, ÅF- och distributörskurser, partnerseminarier, produktcertifieringar, säljträning, produktpresentationer, säljstöd på mässor... NetDesign tar hand om kursledningen för olika typer av utbildningar och produktpresentatationer på nätverksområdet, liksom för många andra IT-relaterade produkter. Det kan handla om schemalagd utbildning i kundens egen regi, t ex kurser för certifiering, liksom nyckelfärdiga, kundanpassade helhetslösningar, där vi kan svara för lokal, planering, kursmaterial etc.

Vi har bred kunskap om det mesta som rör nätverk, servrar, operativsystem, skrivarmiljöer, PC-teknologi, dokumenthantering m m, och har särskild spetskompetens på HP:s produkter. Flexibilitet och snabbhet är ofta nyckelord i en föränderlig bransch som IT, men långsiktighet är väl så viktig. Därför erbjuder vi såväl akututbildningar på kort varsel, som reguljära, återkommande kurser. Vi bedriver utbildning inom bl a följande områden (se nästa sida):
Utbildning Support Konsultation Dokumenthantering